LỊCH BẢO TRÌ THABET - THA CASINO hôm nay 23/05/2024

Thời gian Nội dung bảo trì
1:54 VPB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
8:10 STB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp và rút tiền mở.
10:10 VTB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp tiền mở.
15:25 ABBANK Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
18:36 VIB Ngân hàng bảo trì hoàn tất.
23:37 ViettelPay quét mã bảo trì hoàn tất.