LỊCH BẢO TRÌ THABET - THA CASINO hôm nay 26/05/2024

Thời gian Nội dung bảo trì
3:36 ZaloPay quét mã bảo trì hoàn tất, nạp tiền mở (mở HV mới , HV cấp bạc)
7:24 DG Casino bảo trì hoàn tất, xin lưu ý!
9:16 AES Casino bảo trì hoàn tất, xin lưu ý!
13:35 ACB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
19:33 SA Casio bảo trì hoàn tất.
23:36 TPB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.